Vizamyl (Flutemetamol F 18 Injection)

Electronic Reader Training Program


Izobraževalno gradivo je pripravljeno z namenom zagotavljanja varne in učinkovite uporabe zdravila ter ustreznega obvladovanja določenih pomembnih tveganj in je odobreno s strani JAZMP (junij, 2023).


POROČANJE O DOMNEVNIH NEŽELENIH UČINKIH

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom Vizamyl, poročate Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP .Za podrobnejše informacije o zdravilu preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Modules 1-3: Version 3, June 2023
Quantification module: Version 2, June 2023